HTML

Indiai asztrológia

A csillagok állásából megismerheted a karmádat, megtudhatod, hogy milyen természettel és képességekkel rendelkezel, milyen élethelyzeteket tartogat számodra a jövő, és hogyan tudsz jobban élni a lehetőségeiddel.

Rovatok

1%

Linkblog

Miner

Feedek

Példa a születési horoszkóp rövidebb változatára

2008.10.08. 14:38

Neve: Robert Redford

A születés ideje: 1936.08.18.  20:02.

Helye: Santa Monica, Kalifornia, 118W30, 34N1.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A horoszkóp ábrájában a különféle négyzetek a jegyeket és házakat jelölik. A bal felsõ négyzet a Halak jegyet mutatja, és tõle az óramutató járásával megegyezõ irányban a megszokott sorrendben következik a többi jegy. Az elsõ házat az a négyzet jelzi, amelyben az Aszcendens felirat van, tõle az óramutató járásával megegyezõ irányban követi egymást a többi asztrológiai ház. Itt például a Mars a Rák jegyben és az ötödik házban áll. A bolygók neve melletti szám a pontosabb helyzetüket jelöli.

 

Fontos különbségek az indiai és a közhasználatú nyugati asztrológia között:

 

1. A nyugati rendszer tropikus, az indiai pedig sziderikus állatövet használ, ezért a bolygók és a jegyek meghatározásában más adatokat eredményeznek.

2. Az indiai asztrológia távoli nem veszi figyelembe a Szaturnuszon túli bolygókat. Viszont fontosabb szerepet kapnak a Holdcsomók, a Ráhu és a Kétu.

3. Az indiai asztrológia a személyiség elemzésében az aszcendens és a Hold  helyzetét fontosabbnak tartja, mint a Napét.

 

A személyiség elemzése

 

AZ ÖN ASZCENDENSE A HALAK.  Az aszcendens jegye egyben az elsõ ház is, amely a horoszkóp tulajdonosának személyiségét, szokásait és érdeklõdési körét mutatja.A Halak kettõs természetû, kardinális jegy, eleme a víz, uralkodó bolygója a Jupiter. Jellemzõi:

 

Jóképû, megnyerõ, elégedetlen, nagyra törõ, visszafogott, csendes, õszinte, egyenes, becsületes, segítõkész, szereti a tréfát, önálló gondolkodású, és szigorú kritikusa önmagának. Vadidegen emberekben is azonnal rokonszenvet tud ébreszteni, tehetséges, sikeres, szerencsés és népszerû. Jó képességei vannak a tanításhoz, a tanácsadáshoz és a mûvészetekhez, és szeret is ilyen dolgokkal foglalkozni. Jószándékú, segítõkész, a víz elem hatása miatt érzelmes, fontos számára a szép és bensõséges emberi kapcsolato k, könnyen befolyásolható és érzékeny. Nem hagyja korlátozni magát, nagyon fontos számára a természetesség, a szabadság és az önmegvalósítás. Mindig azt teszi, amit jónak tart, még akkor is, ha azt mások történetesen nem értékelik, vagy anyagilag nem jövedelmezõ.

 

Az emberek a jellemét sokkal fontosabbnak tartja annál, hogy milyen közösséghez, politikai irányzathoz, vagy fajhoz tartoznak. A feleségéhez hûséges, a magánéletükrõl a nyilvánosság elõtt soha nem beszél. Az értékrendjében fontos szerepet kap az erkölcs, az elveihez erõsen ragaszkodik, és olyan nemes célokat tûz ki maga elé, melyekben hinni tud. Szívesen támogat jótékony szervezeteket. Mentálisan nagyon érzékeny és elégedetlen típus, zárkózott, idõnként szeret félrevonulni, és kerüli a tömeget.

 
A Halak jegy gyenge oldala:  Alkalmazkodó, együttérzõ és segítõkész, és mivel másokról is ugyanezt feltételezi, idõnként a gyengébb jellemû emberek megpróbálják kihasználni.

Mivel hajlamos a mentális és idegi túlérzékenységre, sokszor nehezen dolgozza fe l azokat a nehézségeket, amikkel a sors szembesíti. Nagyon könnyen elragadják az érzései, túlzottan ragaszkodik a múlt emlékeihez, és gyakran valamilyen függõséget okozó módon(pl. cukor, alkohol, stb.)  próbálhat a nehézségei alól enyhülést nyerni.

Nagyon  fontos számára, hogy erõsítse a megkülönböztetõ képességét, mert így emelkedhet  felül a kedvezõtlen hajlamokon, és bontakoztathatja ki a pozitív tulajdonságait.

 

A HOLD JEGYE leginkább az ember alaptermészetét és mentalitását jelzi. Az Ön esetében ez a OROSZLÁN, amely a  következõ tulajdonságokkal rendelkezik: Életerõs, független természetû, bátor, magabiztos, magas célokat tûz ki maga elé, az elveiben és az elhatározásában tántoríthatatlan. Ha mentes marad a büszkeségtõl, jó vezetõvé válhat. Nagylelkû az adományozásban, segítõkész, ragaszkodik az anyjához, kedveli a magas tápértékû ételeket, az erdõket és a hegyeket. Erõs testfelépítésû, az arca széles és a szeme barna. Könnyen mérgessé válik, és apróságok miatt is sokáig tart haragot. Éhség, szomjúság, gyomorfájdalmak és mentális aggodalmak okoznak számára szenvedést.

Az Oroszlánban áll a Holdon kívül még a Nap, a Vénusz és a Merkúr is, ezért ez a jegy biztos, hogy nagyon erõsen befolyásolja a személyiségét.

 

Gajakesarí-yóga: A Jupiter a Holdtól számít ott negyedik házban van. Ez nagyon kedvezõ kombináció, amely jó vezetõi- és kommunikációs képességeket jelez. Jól tud együtt dolgozni másokkal, gondoskodó természetû, becsületes és önzetlen. Fontos számára hogy az élete jó irányban haladjon, és másokat is próbál segíteni ebben.

 

GYEREKKOR, SZÜLÕI CSALÁD: A gyerekkora és fiatalkora nem igazán boldog, nagyon elégedetlen, nem találja a helyét a világban. Fõleg az apjával való kapcsolatában adódik sok feszültség, aki becsületes ember, és sokat dolgozik a családjáért, de nem igazán értik meg a fiát. Gyakran úgy érzi, hogy az apja egy számára idegen és természetes életformát akar ráerõltetni, ezért szembeszegül vele, gyakran engedetlen. Az édesanyjához ragaszkodik jobban, de tõle fiatal korától el kell különülnie .

 

TANULMÁNYOK:  A tanulásban sok akadállyal és nehézséggel kell szembesülnie, a tanulmányai megszakadnak, ami nagy csalódást okoz számára. Természetesen ettõl még késõbb érhet el sikereket ezen a területen. Bár intelligens, nem igazán jó tanuló, és nehezen viseli az iskolai élet kötöttségeit is. Nem tanul jól csak kötelességbõl, hanem az motiválja, ha egy számára lelkesítõ cél lebeg a szeme elõtt, amit a saját elhatározásából akar elérni.

 

PÁRKAPCSOLAT, HÁZASSÁG:  Népszerû a nõk szemében, és számára is nagyon fontos a párkapcsolat. Gyakran azonban a nõk közeledése ellenséges érzületet is kivált benne. A házassága szerencsés, a felesége mindenben sokat segít neki, erényes, odaadó, gondoskodó természetû, jó anya, hûséges és türelmes a férje hibáival szemben. Ugyanakkor a feleségének is vannak rossz szokásai. Kapcsolatuk sokáig boldog, bár gyakran veszekednek, de hamar ki is békülnek. A magánéletérõl nem beszél a nyilvánosság elõtt. Hosszú idõ után a kapcsolatuk megszakadhat elhidegülés miatt, vagy valamilyen más okból.

 

Mivel erõsen hajlamos a szarkasztikus és durva beszédre, olyan társra van szüksége, aki türelmes vele szemben, és nem sértõdik meg mindjárt az ilyen viselkedés miatt. Ugyanakkor saját magának is óvatosnak kell lennie, mert az indulatos és megg ondolatlan kijelentésekkel könnyen megbánthat másokat, amivel sok problémát okozhat a kapcsolataiban.

 

GYEREKEK:  Három-négy gyereke fog születni, akik boldoggá fogják tenni. A gyerekei segítõkészek és engedelmesek lesznek, de elõfordulhat, hogy idõnként sokat veszekednek vele. Az egyikükkel kapcsolatban azonban bánat is fogja érni. Mivel ezt a rossz karmát a horoszkópjában a Mars jelzi, legjobb, ha csak a Mars korszaka után vállal gyereket(23 éves kora után). A bolygók korszakairól a horoszkóp utolsó részében fogok részletesebben írni.

 

HIVATÁS: Nagy eredményeket ér el, sikeres és híres lesz és sokan fogják tisztelni. A sikerek huszonhárom éves korától fognak jönni. A hivatásában különösen fontos számára, hogy hogy olyan nemes célokat szolgáljon vele, amelyekben hinni is tud. Nem elégszik meg pusztán azzal, hogy sokat keres és mások elismerik. Az önállóságra törekszik, munkájával kapcsolatosan sokat utazik, pénzét jótékony célokra is fordítja.

 

Nagyon független természetû, ezért idõnként nehezére eshet együttdolgoznia másokkal, fõleg, ha nem Ön a vezetõ. Jó vezetõképességgel rendelkezik, magas célokat tûz ki, és fáradhatatlanul küzd azok megvalósításáért. A Szaturnusz befolyása miatt a siker nem hullik könnyen az ölébe, hanem keményen meg kell dolgoznia érte, a harmincas évei közepére válik igazán eredményessé. A foglalkozása az erkölccsel, a filozófiával, mûvészettel, színészettel, kommunikációval és médiával kapcsolatos. Hajlamos arra, hogy töb bet költsön, mint amennyit keres, és gyakran elhanyagolja az anyagi szempontokat egy magasabb célért.

 

A horoszkópjában élete nehézségeinek legnagyobb részét az jelzi, hogy a Mars kedvezõtlen jegyben helyezkedik el. Emiatt vannak komoly nehézségei fiatalkorában a tanulmányok terén és az apjával való kapcsolatában, ezért olyan elégedetlen, céltalan, flusztrált és szegény a Mars korszakában(ennek idõponját lásd késõbb). A szarkasztikus és durva beszédre való hajlamát is ez mutatja. A nehézségeket enyhítheti azzal, hogy a Mars kövét, a vörös korallt viseli.

 


Az élet korszakai

 

Életünk különféle korszakaiban más bolygók asztrológiai hatásai erõsödnek fel. Az indiai asztrológia korszakolási rendszere megmutatja, hogy milyen hatások, változások és események várhatóak a jövõben. Segítségével megtudhatjuk, hogy milyen idõszakokban tudjuk könnyebben megvalósítani terveinket, és mikor várhatóak nehézségek. Az események végsõ alakulását azonban a saját szabad akaratunkból hozott döntéseink is befolyásolják.

 

A gyerekek életét a szülõk karmája is erõsen befolyásolja, ezért a részletesebb elemzést a Mars bolygó korszakával kezdem(16 év). A Jupiter korszak utáni idõket most nem elemzem.

Ebben az esetben a fõkorszakokat elemzem végig, de a legtöbb esetben inkább néhány évnyi idõszak részletesebb elemzését szokták kérni.

 

MARS FÕKORSZAK:   1953.03.26 - 1960.03.26.

Meggondolatlan, független, elégedetlen, helytelen tetteket végez, szegény, sikertelen, csalódások érik. Sokat utazik külföldön, a tanulmányai  megszakadnak, az apjával való kapcsolata feszült, nem jó idõszak a gyerekvállalásra, bánat érheti a gyerekével kapcsolatosan.

 

RÁHU FÕKORSZAK:   1960.03.26 - 1978.03.26.

Eseménydús idõszak, gyakran találkozik akadályokkal, ambíciózus, elfoglalt, sok erõfeszítés által válhat sikeressé, hírnévre tesz szert, mások hibái akadályozzák a karrierjében, és saját maga is hajlamos arra, hogy jó lehetõségeket szalasszon el. Gyerekei születhetnek.

 

JUPITER FÕKORSZAK:   1978.03.26 - 1994.03.26.

Leginkább a hivatása  foglalkoztatja, az önállóságra törekszik, erényes, a foglalkozásában nagy hangsúlyt fektet az erkölcsi és lelki értékekre, nemes célokért tevékenykedik, adakozó, nagylelkû, sikeres, tiszteletben részesül.

 

SZATURNUSZ FÕKORSZAK:   1994.03.26 - 2013.03.25.

Nehézségekkel és akadályokkal szembesül, hajlamosabbá válik a mentális feszültségre és a kedvetlenségre, kevesebbet mutatkozik a nyilvánosság elõtt, visszavonul, keresi az egyedüllétet, sokat tartózkodik külföldön. Hajlamos többet költeni, mint amennyi pénze van, veszteségek érik. Bánat éri a gyerekeivel és a házasságával kapcsolatosan, vagy egyszerûen csak elkülönül a családjától.

 

Az asztrológiai hatások erõsen befolyásolják életünket, és néha sikereket, néha szenvedést hoznak. A szabad akaratunk helyes  használatával és talizmánok, kövek viselésével befolyásolhatjuk pozitív irányban a sorsunkat, de ennél sokkal fontosabb, hogy vegyük észre és értsük meg az események mögött rejlõ tanításokat.

Szólj hozzá!

Címkék: tudnivalok

A bejegyzés trackback címe:

https://csillagzat.blog.hu/api/trackback/id/tr18703415

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.